Tento den se naše jednotka z účastnila školení a výcviku s dýchací technikou. Součástí školení bylo i výstup do výškové budovy s břemenem.  
100_2422.JPG
100_2424.JPG
100_2428.JPG
100_2436.JPG
100_2437.JPG
Dne 20.12.2010 od 16,00 hidn se uskutečnila v hasičské stanici pracovní schůzka a součinnostní školení posádky zdravotnické záchranné služby stanoviště Přibyslav a členů výjezdové jednotky hasičů města Přibyslavi. Na tomto setkání, které se v budoucnu budou opakovat, probíhá školení členů hasičské jednotky ať už zdravotní, tak se zde projednávají různé druhy součinnostní pomoci ZZS a hasičů v našem městě a okolí. Setkání 20.12. bylo zaměřeno na společnou činnost složek při dopravních nehodách, při transportu a nakládání pacientů z vyšších pater a stísněných prostor a na obsluhu speciálních pojízdných nosítek ve vozidle ZZS. Oficiální část setkání byla zakončena neformální besedou s posádkou ZZS
100_2178.jpg
100_2179.jpg
100_2181.jpg
100_2182.jpg
100_2184.jpg
100_2185.jpg
100_2187.jpg
100_2188.jpg
100_2184.jpg
100_2185.jpg
100_2187.jpg
100_2188.jpg
Tento den jsme se v dopoledních hodinách zaměřily na práci a obsluhu s vyprošťovací technikou. Zároveň jsme nacvičovali činnost u převráceného auta na bok a vyproštění osoby z auta.
Pribyslav 024.jpg
Pribyslav 018.jpg
Pribyslav 012.jpg
Pribyslav 009.jpg
Pribyslav 004.jpg
Pribyslav 001.jpg
O víkendu 30. a 31.10.2010 se zúčastnila jednotka hasičů města Přibyslavi odborné stáže a výcviku na centrální stanici HZS Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod. Výcvik byl zaměřen z hlavní části na novinky ve výbavě, což představuje protichemické oděvy, dokontaminační souprava a vysokotlaké zvedací vaky. V závěru výcviku absolvoval každý nositel dýchací techniky pravidelný výcvik s dýchacím přístrojem a všichni členové sebezáchranu za pomoci lezecké techniky
Pribyslav 003.jpg
Pribyslav 004.jpg
Pribyslav 015.jpg
Pribyslav 007.jpg
Pribyslav 010.jpg
Pribyslav 023.jpg
Pribyslav 026.jpg
Pribyslav 029.jpg
Pribyslav 031.jpg

Dne 28.8. se část naší jednotky z účastnila ve městě rekord v Pelhřimově v překonání v dopravě vody utvořený  z hasičů a místních obyvatel, kteří v helmách při vytvoření živého hada ze svých těl , dopravovali vodu  ze studny na náměstí k Pelhřimovskému Krematorium . Zde byla  voda z helem vlévána do koňské stříkačky , která hasila  Krematorium , které bylo pomyslně zapáleno.

Rekord v živé dopravě vody byl překonán i s naší pomocí.

DSC00022.JPG
DSC00023.JPG
DSC00025.JPG
DSC00028.JPG
DSC00030.JPG
DSC00031.JPG
Výjezdová jednotka města Přibyslavi JPO II reagovala na žádost o pomoc svých kolegů z Frýdlantu, které připravily ničivé povodně téměř o všechno vybavení včetně techniky.Dne 12.8.2010 byla uspořádána finanční sbírka a zároveň byla pomocí rozhlasu požádána veřejnost našeho města o pomoc formou věcných darů v podobě nářadí a čistících prostředků. V sobotu dne 14.8. v časných ranních hodinách vyrazila posádka hasičského vozidla Ford transit do postiženého Frýdlantu s transportem finanční a materiální pomoci. Jednotliví členové mezi sebou vybrali celkem 28.000,-Kč. Občané pak na hasičskou stanici donesli lopaty, krumpáče, košťata, kolečka, rukavice a desinfekci. Naším prostřednictvím byla požádána i společnost Brassica-Pap v Brzkově, která doplnila náklad o papírové hygienické potřeby v hojném množství. Ve velké míře se rovněž na materiální pomoci podílela paní Dana Močubová-hospodářské potřeby, která věnovala velké množství ručního nářadí potřebného na úklid a zaslala i pomoc zvířatům v podobě krmiva pro psy. Ivo Šimanovský -PRAKTIK věnoval hasičům mobilní telefon a společnost PRAKTIK doprava a.s. pak finanční částku.Občané kteří slyšeli výzvu v rozhlase opět prokázali, že v případě nouze se dokážou lidé semknout a držet spolu. V letošním roce jsme bohužel nemohli pomoci svou přítomností v zasažených oblastech, protože jednotka je v době dovolených oslabena a případným odjezdem do postižených oblastí bychom ohrozili naši pohotovost doma, proto do Frýdlantu odjela jen nejnutnější posádka, která se po předání ihned vracela domů. Darovací listina a materiální pomoc byla předána do rukou zástupce jednotky města Frýdlant v sobotu v 11 hodin. Všem, kteří se jakkoliv podíleli na této humanitární pomoci vyjadřují hasiči města Frýdlant i hasiči města Přibyslavi vřelé poděkování.
14.8. pomoc Frýdlantu , nehoda 002.jpg
14.8. pomoc Frýdlantu , nehoda 007.jpg
14.8. pomoc Frýdlantu , nehoda 012.jpg
14.8. pomoc Frýdlantu , nehoda 014.jpg
14.8. pomoc Frýdlantu , nehoda 016.jpg
14.8. pomoc Frýdlantu , nehoda 021.jpg
14.8. pomoc Frýdlantu , nehoda 005.jpg

31.7.2010 oslavil SDH Přibyslav 135 výročí založení sboru.Dopoledne byla uspořádána slavnostní valná hromada v hasičské zbrojnici, které se účastnili mimo členů i vzácní hosté.Svou návštěvou nás poctili hejtman kraje Vysočina Mudr.Jiří Běhounek a jeho náměstek ing.Libor Joukl, náměstek generálního ředitele HZS ČR plk.ing.František Zadina, ředitel územního odboru H.Brod HZS kraje Vysočina plk. Jaroslav Nácovský, starosta okresního sdružení hasičů František Grubauer, starosta města Přibyslavi Mgr.Jan Štefáček, šéfredaktor časopisu ALARM REVUE Ivo Havlík a další neméně významí hosté jako např. bratr Herold ze Žďáru nad Sázavou, bratr Jiří Kostka z Perknova, přátelé z družebního města Sliač ze Slovenské republiky, přátelé z Přibyslavi u Náchoda a noví majitelé CAS-8 Ross (Rosnička) z Újezda u Boskovic.Na slavnostní schůzi byl přečten krátký souhrn historie sboru, byli oceněni vybraní členové a hosté pronesli své projevy a zdravice. Odpoledne byl uspořádán průvod městem s kladením věnce u sochy sv.Václava na památku zemřelým a padlým hasičům. Ve 14,00 byl zahájen slavnostní akt předání dvou nových hasičských cisteren veliteli JPO II Přibyslav panu Miroslavu Fišarovi. CAS 15 IVECO MAGIRUS 4 x 4 z továrny hasících zařízení SPS Slatiňany, kterou zde zastupoval ing. Čechlovský.Toto vozidlo bylo zakoupeno městem Přibyslav zčásti z dotací z fondu na obnovu požární techniky, zčásti z dotace kraje Vysočina a zčásti z městské pokladny.Na CAS-15 IVECO MAGIRUS byla vyhlášena veřejná soutěž a právě SPS Slatiňany vzešlo z této soutěže jako vítěz.Vozidlo bylo po slavnostním ceremoniálu ještě týž den plnně dozbrojeno a přesně ve 20,00 byla ohlášena na KOPIS kraje Vysočina připravenost k výjezdu. Druhým vozidlem, které se veliteli jednotky slavnostně předávalo, bylo rovněž IVECO, ale TRAKKER v provedení 6x6, jehož výrobu zajišťovala společnost PROFI AUTO Říčany. Toto vozidlo není našich hasičů, ale je ve smluvním pronájmu se společností MERO (mezinárodní ropovody) Kralupy nad Vltavou. Velkokapacitní cisterna, která již byla pojmenována "GOLEM", bude kromě běžných zásahu v hasebním rajonu našich hasičů sloužit i k výjezdu na případné mimořádné události a krizové stavy právě zmíněných ropovodů a zařízení společnosti MERO. Toto vozidlo ještě není zcela vybaveno, protože musí ještě projít funkčními a provozními zkouškami a testy. Jeho zařazení je již však v dohledné době.Společnost PROFI AUTO zde zastupoval pan Vávra z Říčan. Realizaci a zprostředkování smlouvy s Merem byl ve velké míře nápomocen ing.Libor Joukl, který zajišťoval i veškeré detaily mezi oběma subjekty, včetně pomoci při realizaci stavby vozidla. Slavností ceremoniál předání obou vozidel byl ukončen požehnáním z rukou kancléře Královéhradecké diecéze monsiniora Boukala za asistence pana faráře Kubeše. Odpoledne byl dán prostor ukázce nádherně zrekonstruované historické koňské stříkačky z České Jablonné a vozidlu CAS 16 PRAGA RN z Nových Dvorů. Vše doprovázel komentář našeho váženého člena pana Jiřího Šimanovského seniora a hudba z Nového Veselí. Počasí k nám bylo přívětivé a tak celý den proběhl za sluníčka, v přátelském a slavnostním duchu. Vyjmenovat všechny, kteří se zúčastnili, pomohli, poctili nás návštěvou, cokoliv zajišťovali, by vydalo na značnou část tohoto článku a ve finále by se mohlo stát, že jsme na někoho zapomněli, což by bylo nemilé a velmi nepříjemné. Ať už se týká pomoci Policie, pracovníků městského úřadu, zvukařů, lidí u občerstvení, komentátorů, hasičů zajišťujících případný výjezd i z řad členů z Dobré, hasičů zajišťujících ukázky, hasičů, kteří přivezli svoji techniku na malou výstavu, návštěvníků samotných, pana Henzla ze společnosti COOP obchodní dům Přibyslav zajišťující potraviny a občerstvení, pan Pátek z výrobny lahůdek Keřkov, který nám všem uvařil výborný oběd atd.Byl Vás všech skutečně obrovský výčet.
Vám všem, kteří se jakkoliv podíleli na tomto krásném dni ze srdce moc a moc děkujeme za pomoc, za vstřícnost, ochotu a nasazení. Poděkování touto cestou zveřejňujeme hlavně našemu městu, panu starostovi, tajemníkovi, místostarostovi, radě města a zastupitelům za to, že svoji podporou dali do rukou nám hasičům moderní techniku k ochraně vašich životů a majetku. Zasloužíte si naši poklonu.
Článek zpracoval Ivo Šimanovský, velitel SDH Přibyslav a zástupce velitele JPO II Přibyslav.
100_1929.jpg
100_1949.jpg
100_1951.jpg
100_1952.jpg
100_1921.jpg
100_1924.jpg
100_1926.jpg
100_1928.jpg
Tento den jsme se v odpoledních hodinách  účastnili soutěže v požárním útoku mužů v Olešence. Po náročném odpoledni a vysilujícím teplu jsme skončili na vyňikajícím druhém místě.
28670_1255933893106_1672355803_514967_5646853_n.jpg
28670_1255934013109_1672355803_514970_6040875_n.jpg
28670_1255934093111_1672355803_514972_512639_n.jpg
28670_1255944413369_1672355803_515019_5725127_n.jpg
31844_134255123253583_100000072893107_352871_1125527_n.jpg
Dne 8.6.2010 se část jednotky SDH Přïbyslav zúčastnila školení dýchacích přístrojů na HZS v Havlíčkově Brodě, které se skládalo z teoretické části probíhající na učebně a praktické zkoušky v kontejnerech na stadionu Dukla.Hlavním účelem školení bylo procvičit si vstup do hoříciho objektu, jeho následný průzkum a reakci na velký žár, včetně hašení požáru, při kterém hrozí opaření vzniklou parou (teplota v kontejnerech se pohybuje okolo 600 stupňů).
5.5.2 033.jpg
5.5.2 035.jpg
5.5.2 036.jpg
5.5.2 038.jpg
5.5.2 039.jpg
Sbor Dobrovolných Hasičů - Přibyslav
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one